Thursday, 1 March 2012

Kenapa AKU Ya Allah?

KENAPA AKU DIUJI?


Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)
mengatakan:”Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan
sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka
sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta 
Surah Al-Ankabut
ayat 2-3


KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN?


Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu;
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui 
Surah Al-Baqarah
ayat 216


KENAPA UJIAN SEBERAT INI?


Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya 
Surah Al-Baqarah 
ayat 286


RASA KECEWA?


Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih
hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya),
jika kamu orang-orang yang beriman 
Surah Al-Imran 
ayat 139


BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA?


Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan
bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. 
Surah Al-Imran
ayat 200

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, 
Surah Al-Baqarah 
ayat 45


APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI?


Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan
harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. 
Surah At-Taubah
ayat 111


KEPADA SIAPA AKU BERHARAP?


Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya
aku bertawakal 
Surah At-Taubah 
ayat 129


AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI!!!!!


..dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada
berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. 
Surah Yusuf 
ayat 87

No comments:

Post a Comment