Friday, 20 April 2012

Apabila Berhadapan dengan Perkara yang Rumit dalam Rumahtangga

Maksudnya: Wahai Tuhanku, hukumlah (di antara kami dengan mereka) dengan yang benar; dan Tuhan kami ialah Yang Memberi Rahmat-Nya yang dipohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu sifatkan itu.
(Surah al-Anbiya': 112)

Para suami dan isteri juga boleh mengamalkan doa ini ketika berhadapan dengan masalah atau kerumitan dalam rumahtangga. Berdoalah agar Allat s.w.t mengikat hati-hati setiap pasangan agar sentiasa saling mencintai dan menyayangi.

No comments:

Post a Comment